跳至內容

Pang-chān:Thó-lūn-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Thó-lūn-ia̍h sī pian-chiá thó-lūn bûn-chiuⁿ he̍k-chiá sī kî-tha ia̍h-bīn só͘ sú-iōng ê ia̍h-bīn. Ùi bûn-chiuⁿ kap jīn-hô m̄-sī thó-lūn-ia̍h ê ia̍h-bīn, in bīn-téng lóng ū chi̍t-ê "Thó-lūn" (goân hē-thóng Eng-gí sī "Talk") liân-kiat, nā jí--lo̍h to̍h ē choán kòe thó-lūn-ia̍h khì.

Hù tī bûn-chiuⁿ ê thó-lūn-ia̍h, tê-bo̍k hō chò "Thó-lūn:Mi̍h-kiāⁿ", he "Mi̍h-kiāⁿ" sī bûn-chiuⁿ ê miâ. Pí-lūn kóng bûn-chiuⁿ Hui-li̍p-pin só͘ hù ê thó-lūn-ia̍h to̍h hō chò "Thó-lūn:Hui-li̍p-pin". Kî-tha miâ-khong-kan só͘ iōng ê thó-lūn-ia̍h hō-miâ, sī kòa in miâ-khong-kan hō-miâ tī thâu-chêng--ê. Í-siōng nā iōng hē-thóng goân tēng ê Eng-gí "Talk" thè-ōaⁿ "Thó-lūn", mā sī ē-hêng--ê.

Tû-liáu iōng-chiá chi kan ê thó-lūn, chi̍t kóa pian-chi̍p ké-soeh mā ē-tàng siá tī thó-lūn-ia̍h pang-chō͘ lâng liáu-kái lí-iû. Lēng-gōa mā thang khǹg chi̍t kóa chiam-tùi bûn-chiuⁿ chōng-hóng ê kì-sū.