Hoppa till innehållet

Wikipedia:Diskussionssidor

Från Wikipedia
Manual

Diskussionssidor på Wikipedia finns till alla originalsidor och har en viktig roll för projektet. Artiklars diskussionssidor gör så att Wikipedias användare/skribenter kan diskutera artiklarnas innehåll med varandra och på så vis förbättra artiklarna. Diskussionssidan kan användas exempelvis till att ifrågasätta uppgifter i artikeln eller ge förslag till förbättringar som man av någon anledning inte för tillfället gör själv. Särskilt om man avlägsnar information ur artikeln är det bra att motivera detta på diskussionssidan så att andra, genom konsensus, slipper undra.

Vissa sidor i Wikipedia-namnrymden fungerar som diskussionssidor, varvid deras diskussionssida används för att diskutera sidans utformning och liknande. Sådana sidor är till exempel Bybrunnen, Wikipediafrågor, Bildfrågor och Faktafrågor.

Dessutom har varje användare på Wikipedia, såsom användarkonton och IP-nummer, en personlig diskussionssida där frågor och saker som mer berör användaren i fråga lämpligen presenteras/diskuteras.

Se även Wikipedia:Introduktion till diskussioner

För att kunna särskilja olika diskussioner på en diskussionssida eller i ett diskussionsforum används rubriker och i vissa fall även underrubriker. På svenskspråkiga Wikipedia lämnas avslutade diskussioner kvar tills vidare och kan arkiveras när sidan blir lång eller efter en viss tid.

Rubriker[redigera | redigera wikitext]

Varje diskussion på en diskussionssida eller i ett diskussionsforum bör föras under en egen rubrik, även när man startar en diskussion på en tom sida. Den nyaste diskussionen ska i allmänhet föras längst ned på sidan, med enstaka undantag. Ett undantag är Fikarummets frågesida där det är omvänt. Ett annat är vissa diskussionssidor för IP-adresser, som mest förväntas användas till upplysnings- och varningsmallar. Då kan man använda rubrikerna "Senaste meddelande" överst och "Tidigare meddelanden" alternativt "Äldre meddelanden" nederst. Sedan lägger man enbart det senaste inlägget under "Senaste meddelande" och flyttar ner det näst senaste inlägget till avsnittet "Tidigare meddelande". Under "Tidigare meddelanden" är det lämpligt att komprimera mallar och inlägg samt lägga dem i en punktlista, se exempel. På så sätt behöver man inte skapa en ny rubrik när man lägger till ett meddelande eller en mall på sidan.

Om ämnet man vill diskutera redan diskuteras eller nyligen har diskuterats i ett avsnitt på en diskussionssida, bör man ansluta till den diskussionen och inte skapa ett nytt avsnitt. En ny rubrik skapas alltså bara när inlägget handlar om något annat eller om den föregående diskussionen dött ut för länge sedan.

På diskussionssidor finns en genväg till att skapa ett nytt avsnitt med rubrik. Denna genväg hittas via fliken med texten "Nytt ämne" eller "Nytt avsnitt" som finns på alla diskussionssidor. Många diskussions- och frågeforum, som Bybrunnen, har också en sådan flik. Som komplement, eller ersättning när fliken saknas, har man ofta lagt till en alternativ länk någonstans högt upp på sidan. Den kan heta exempelvis "Ställ en fråga" eller "Starta ett nytt diskussionsavsnitt" och fyller samma funktion som fliken. Det går även att klicka på fliken "Redigera wikitext" om man vill lägga till rubrik manuellt med wikikod.

Underrubriker[redigera | redigera wikitext]

För att skilja olika inriktningar i en diskussion från varandra, kan man använda sig av underrubriker – såsom detta avsnitt. Det kan vara att man exempelvis först diskuterar ett problem under en huvudrubrik och sedan skapar en underrubrik för att därunder enbart diskutera konkreta lösningar på problemet. Det händer även att en underrubrik skapas när en diskussion blivit infekterad.

Vett och etikett[redigera | redigera wikitext]

Wikipedias etikett gäller för inlägg på diskussionssidor, liksom i andra sammanhang. Ju trevligare ton man har, och uppför sig, desto större är chansen att diskussionen förlöper smidigt.

Signering av inlägg[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: Wikipedia:Signera diskussionsinlägg

På diskussionssidor, till skillnad från artikelsidor, bör man signera sina inlägg. Det gör det lättare för andra att följa diskussionen och enkelt att hitta till användarens användar- och diskussionssida om man skulle vilja säga något direkt till denna. Den standardiserade signaturen är att skriva fyra tilde, ~~~~, som automatiskt omvandlas till användarnamn med länk till användarsidan (numera också användardiskussionssidan) och tidsstämpel.

Artiklars diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Flikar

Artiklarnas diskussionssidor finns som ett hjälpmedel för att utforma artikeln.

Skriv sakligt och på rätt ställe[redigera | redigera wikitext]

Artiklarnas diskussionssidor ska enbart användas i syfte att föra arbetet med artikeln framåt. Kommentarer om andra användare eller liknande (ad hominem-argument) hör i allmänhet inte hit, så också diskussioner om artikelämnet i sig (Wikipedia:Faktafrågor passar för en del sådana diskussioner).

Om diskussionen hettar till, och för att inte fastna i diskussionskrig, bör man skriva med eftertanke och tillräckligt sällan. Det är viktigt att man håller sig till sakargument, begrundar motargumenten, kan förutsätta att andra har goda avsikter och söka lösningar som tar hänsyn till alla synvinklar. Om någons diskussionsstil, redigeringshistoria eller liknande behöver kommenteras kan man efter noggrant övervägande använda personens diskussionssida (användardiskussion) – förutsatt att man fortfarande både håller sig till etiketten, och kan komma framåt i sak.

Att skriva många likadana inlägg[redigera | redigera wikitext]

Att på kort tid informera många användare om någonting (till exempel att upplysa om en ny mall), och på så vis klistra in samma meddelande på flera användardiskussionssidor), kan dels ses som spam men att också göra det med exakt likadant meddelande kan dessutom ses som både ohövligt och opersonligt – vilket bör undvikas.

Att ändra i andras inlägg[redigera | redigera wikitext]

Normalt skall man inte ändra i andras diskussionsinlägg. Det finns ändå vissa situationer där det är befogat, bland annat för att ta bort oförskämdheter eller förtal och känsliga personuppgifter. Sådan censur skall göras med eftertanke och med respekt för användaren. Det bör vara ovanligt, men däremot är det vanligt att man signerar inlägg som lämnats osignerade (utan ~~~~) eller korrigerar indenteringen.

Då någon skriver sådant man kan utgå från att användaren kommer att ångra, eller som är otillåtet enligt Wikipedias policy, kan man antingen stryka över detta eller ersätta det med en kommentar om att det [osakliga] är borttaget. Om det olämpliga inte kan strykas utan att inläggets betydelse ändrar kan det vara bättre att ta bort hela inlägget och förklara saken på användarens diskussionssida.

Det brukar även ses som acceptabelt att korrigera kod genom att rätta länkar, avsluta html-taggar och liknande.

Person- och känsliga uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Då kontroversiella uppgifter om levande personer diskuteras gäller Wikipedia:Artiklar om nu levande personer till tillämpliga delar. Personer får alltså inte förtalas heller på diskussionssidor. Förtal och förolämpande antydningar om en levande person skall tas bort, dock så att relevant diskussion inte förhindras.

Förtal och antydningar skall strykas som klotter. I allvarliga fall skall inlägget raderas av exempelvis en administratör enligt reglerna för detta. Samma gäller uppgifter som är uppenbart irrelevanta – för artikeln eller för den pågående diskussionen – och är känsliga enligt Artiklar om nu levande personer. Då man tar bort personuppgifter är det ofta lämpligt att inte visa att sådana avslöjats (och kan hittas via historiken) och då är det på sin plats att istället uppmärksamma användaren på att man ändrat i inlägget. Känsliga personuppgifter bör tas bort av en Censor (kontakta gärna censorn med Wikimail, så att saken inte väcker onödig uppmärksamhet).

Om ett sakligt inlägg innehåller olämpliga antydningar eller onödigt detaljerad känslig information kan denna del av inlägget strykas. Om ändringen inte kan göras utan att inlägget ändrar karaktär kan det vara bättre att stryka hela inlägget och uppmärksamma den som skrivit det på användarens diskussionssida.

Kontroversiella men relevanta personuppgifter måste kunna diskuteras. Man måste också kunna diskutera huruvida en uppgift kan antas vara sann och relevant. En sådan diskussion måste föras i saklig ton och skall inte användas som ett sätt att kringgå policyn.

Användares diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Se även Wikipedia:Användarsidor

För användares diskussionssidor gäller samma etikett.

Diskussioner om innehållet i artiklar hör hemma på den artikelns diskussionssida, inte i första hand på användardiskussionssidor. Diskussionerna ska ju finnas kvar för framtiden, och på artikelns diskussionssida hittas de lätt av användare som vill ifrågasätta något i artikeln kanske flera år senare. Vill man påkalla någon särskild användares uppmärksamhet är det en god idé att skriva på artikelns diskussionssida, för att sedan länka dit på diskussionssidan som hör till den användare man främst vill nå. Man kan också flytta eller kopiera en diskussion från en användardiskussionssida till relevant artikels diskussionssida.

Att uppmärksamma inlägg[redigera | redigera wikitext]

När någon lämnar ett meddelande eller besvarar något på ens egen diskussionssida får man alltid en automatisk upplysning (ett systemmeddelande) som lyder "Du har nya meddelanden". Vid inloggad blir meddelandefliken gul, blå eller grön, medan oinloggad får upp den äldre stora "senapsgula" user message-rutan på skärmen så fort vederbörande besöker (eller byter) en sida på Wikipedia. Beroende på ens inställningar kan man även få ett meddelande per e-post.

Standardinställningarna för ens användarkonto medger även att man blir upplyst utav så kallad omnämning, alltså när någon länkar till ens användarsida från någon annan diskussionssida än den egna – med liknande funktion som en "taggning" på vissa sociala medier – vilket ger en fet siffra (etta, tvåa och så vidare, beroende på hur många som skickats sedan fliken besökts) på den lilla klock-liknande ikonen i verktygsfältet. Att länka till en användares användarsida är alltså ofta ett bra sätt att påkalla användarens uppmärksamhet, och görs genom att skriva antingen {{anv|Användarnamnet}} eller [[Användare:Användarnamnet]]. Att använda sig av mallen {{ping}} är också ett sätt att tydligt specificera den användare man besvarar när flera deltar i en diskussion. (Samma upplysning får man också när någon tackar för en redigering, via användning av den systematiska "tack"-funktionen som finns till redigeringar i varje sidohistorik.)

Om den användare som man vill underrätta bevakar den diskussionssida där en gör ändringar kan det hända att användaren uppmärksammar ändringar på denna sida.

Inlägg på diskussionssidor raderas normalt inte. Undantag görs främst för automatiskt genererade meddelanden och rent klotter eller personangrepp.

Om en diskussionssida blivit omfattande eller innehåller inaktuella diskussioner, är det önskvärt att äldre diskussioner arkiveras med en tydlig länk till arkivet (så att arkivet lätt kan nås). Vanligen arkiveras diskussioner årsvis. Om ett diskussionsämne går över ett årsskifte bör diskussionen arkiveras i arkivet för det år den startades. Det finns mallar och robotar för ändamålet.

Diskussionssidor som inte regelbundet blir oöverskådligt långa brukar inte arkiveras annat än vid behov (och då manuellt). Användare beslutar själva när och hur deras användardiskussionssidor skall arkiveras, men pågående eller nyligen avslutade diskussioner skall inte arkiveras.

På sidor som Bybrunnen är det inte ovanligt att äldre diskussionstrådar tas upp på nytt, vilka då samtidigt enkelt och praktiskt kan internlänkas till den historiska diskussionen som återfinns i arkivet.

Undantag: InternetArchiveBot[redigera | redigera wikitext]

Wikigemenskapen är överens om att meddelanden på artikeldiskussionssidor från Användare:InternetArchiveBot kan tas bort, utan arkivering, om man läst meddelandet och eventuellt åtgärdat sådant som kan rättas till. Diskussionssidor som bara innehåller meddelanden från InternetArchiveBot kan raderas under samma villkor.

Ingen brådska[redigera | redigera wikitext]

Ibland är det frestande att besvara ett inlägg med en gång, det kan vara så att en annan användare skriver något som verkar helt förkastligt eller att den andra användaren uppträder provocerande. Vid sådana tillfällen kan det vara bäst att vänta med att svara, det gör inget om det tar en timme istället för en minut innan svaret kommer. Ju mer bråttom det kan kännas att svara, desto större anledning kan det vara att tänka över sitt inlägg.

Att flytta på diskussioner och inlägg[redigera | redigera wikitext]

Ibland väljer användare att flytta på andras diskussionsinlägg, eftersom de från början hamnat på fel plats. Artiklar diskuteras bäst på diskussionssidan till den artikel det berör, så andra som i framtiden bearbetar artikeln kan hitta och läsa diskussionen. När man flyttar material anser de flesta att man bör lägga till en liten not om vart diskussionen flyttats. Detta görs ofta med kursiv stil, till exempel

Diskussionen flyttad till Diskussion:Grönländska // habj 11 mars 2008 kl. 13.09 (CET).[svara]

På den sida dit inläggen flyttades läggs ofta en not om att diskussionen är ditflyttad. Annars ser det konstigt ut i sidhistoriken, där en användare lägger dit inlägg skrivna av någon annan.

Diskussionen hitflyttad från Användardiskussion:Habj // habj 11 mars 2008 kl. 13.12 (CET)[svara]

Det allmänna "diskussionsforumet" Bybrunnen fungerar som en diskussionssida, trots att den ligger i namnrymden Wikipedia och inte Wikipediadiskussion. Bybrunnen arkiveras till undersidor av en robot, EnBotEn. Diskussioner som tydligt rör en viss sida flyttas ofta till denna sidas diskussionssida, antingen medan diskussionen pågår eller sedan den avslutats och arkiverats (det senare är dock inte lika vanligt).

Exempel på diskussion och struktur[redigera | redigera wikitext]

Det finns inga exakta hårda regler för hur man ska placera sina inlägg på diskussionssidor. Det har dock utvecklats en någorlunda konsekvent informell praxis, och ju flera som följer denna desto enklare blir diskussionssidorna att följa.

Indentering[redigera | redigera wikitext]

När man lägger till en kommentar på en av diskussionssidorna bör man i regel lägga sin kommentar direkt efter det inlägg man svarar på (eventuellt med en tom rad mellan). Man brukar då indentera sitt inlägg genom att börja raden med ett eller flera kolon (ett mer än det inlägg man svarar på):

Föddes inte Jesus år noll? --Kalle (disk) 27 oktober 2014 kl.16.49 (CET)

: Nej, för det finns inget år noll! --Ada (disk) 27 oktober 2014 kl.17.59

Nedanstående text blir resultatet (då användaren Ada har klickat på knappen "Publicera ändringar"):

Föddes inte Jesus år noll? --Kalle (disk) 27 oktober 2014 kl.16.49

Nej, för det finns inget år noll! --Ada (disk) 27 oktober 2014 kl.17.59

Om inlägget inte är ett direkt svar på något tidigare inlägg bör det placeras längst ned på sidan efter all annan text eller längst ner under den rubrik som behandlar ämnet.

Flera grenar/trådar i diskussionen[redigera | redigera wikitext]

Ibland utvecklas en diskussion till att få flera grenar med varierande ämnen. I sådana fall finns lite olika tillvägagångssätt: somliga skriver sina inlägg längst ner i den gren av diskussionen man vill kommentera, andra skriver längst ner men markerar med indentering vilket inlägg eller del av diskussionen de kommenterar. Det kan se ut som i nedanstående exempel (observera att datumstämplarna i detta exempel inte bör antas som aktuella med varje kontonamn och IP-nummer nedan):


Jag undrar över följande detaljer i artikeln: A B C D E. // Habj 27 januari 2006 kl.16.49 (CET)

Det som står i artikeln om A är knasigt, se här [källa]. Jag ändrar. B borde däremot rimligen vara som det står i artikeln, eftersom [...] men vad gäller C är det på ett tredje sätt, nämligen [...] -- Lafa 28 januari 2006 kl.10.05 (CET)
Vad gäller A och B [...] // -- Mangan2002 28 januari 2006 kl.17.05 (CET)
Vore det inte bättre att formulera stycket om A på något annat sätt, eftersom [...] -- Twincinema 28 januari 2006 kl.17.15 (CET)
Kanske något i stil med [...] / Zozza 28 januari 2006 kl.17.45 (CET)
Har ändrat till en formulering som jag hoppas ska falla alla på läppen. 194.47.203.89 28 januari 2006 kl.18.36 (CET)
Smart lösning. 81.231.119.186 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Om B borde det väl skrivas lite mera om det kemiska? Som det står nu ser det så skevt ut. 194.47.203.89 28 januari 2006 kl.18.39 (CET)
Om B [...] -- Overengen 29 januari 2006 kl.08.39 (CET)
Om B [...] -- PJ 29 januari 2006 kl.20.01 (CET)
Om B [...] // -- Mangan2002 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Om B [...] -- Overengen 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Uppgiften om B och Alingsås är fel. -- Jonnyx 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Jag ansluter mig till Overengens version, eftersom [...] -- Janee 30 januari 2006 kl.23.52 (CET)
Stöd för uppgiften om Alingsås finns i här [länk] -- Overengen 30 januari 2006 kl.19.22 (CET)
Uppgiften om C stämmer enligt [källa] Zozza 30 januari 2006 kl.22.18 (CET)
Instämmer med Overengen. /Mvh Vostok 31 januari 2006 kl.17.25 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Instämmer också med Overengen. -- Allexim 31 januari 2006 kl.18.29 (CET)


//Slut på exemplet.


Indenteringsnivå[redigera | redigera wikitext]

Observera: För att inte riskera att texten blir svårläst på en liten skärm bör inte fler än cirka tio kolon användas.
I det näst sista inlägget i exemplet här ovan har användare Vostok det maximala antalet tio kolon. Därför gjorde användare Allexim det sista inlägget utan något kolon för texten.

Se även avsnittet Indentering och Mall:Utdrag.